Brevduvor

Till mej – RSF Arbetstipendium 2021

Jag ansökte i slutet av förra året om att få det årliga Arbetstipendiet hos Riksförbundet Svensk Fotografi. Nu kan jag glädjande berätta, med illa dold stolthet, att jag har fått det!Se länken här underhttps://www.svenskfotografi.org/ Årets RSF Arbetsstipendium har tilldelats Conny Magnusson iFotografiska Föreningen i Malmö.Ur Connys stipendieansökan: ”Brevduve-Klubben FramMitt projekt, som jag [ Se MER FOTO… ]