Fotografering

Malmö Östra Sjukhus – numera Sege Park

När man som jag är uppvuxen på Segevång, så har alltid “Östran”, varit en spännande och skräckblandad plats. På 60-talet så var det ju bara en massa “tosingar”, som vi vanvördigt kallade dem, som bodde där. På dagarna vågade vi oss in och spelade fotboll på den stora gräsmattan i [ Se MER FOTO… ]